I+D

Es desenvolupa un extracte de fulla de coca, col·laborant en aquesta tasca, diversos laboratoris europeus de gran prestigi, la Universitat de Girona i l'Agència Espanyola del Medicament.

Es sol·liciten els permisos necessaris a l'Organització Mundial de Nacions Unides (www.incb.org) per a la importació i industrialització d'un extracte de fulla de coca descocaïnat.

Durant el seu desenvolupament, es contacta amb diverses organitzacions, com l'EFSA (European Food Safety Authority), la DGSANCO (Direcció Europea General de Salut i Seguretat Alimentària) i el Comitè d'experts del Consell d'Europa, que s'encarrega d'elaborar informes i avaluar les substàncies aromàtiques, per a la seguretat alimentària.

També col·laboren en la validació del producte, les autoritats sanitàries de Suïssa, Itàlia, Espanya i Polònia. A Itàlia, es publica al BOE Italià (Gazeta Ufficiale) l'autorització del producte després d'un minuciós estudi.

A USA, el producte passa tots els controls de la FDA (Food Drug Administration), DEA (Drug Enforcement Administration) i Home Security.